Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok www.zussecovce.szm.com

 

Riaditeľka školy :

Mgr. Mária Hvozdíková

 

Zástupkyňa školy : 

Mgr. Blažena Marcinová

 

 

Učitelia hudobného odboru:

 

Klávesové oddelenie:

klavír, keyboard,  akordeón, organ, spinet

 

Begalová Valéria, Buzinkai Ján Ing., Demeterová Anežka, Ferenčík Ján, Hegedüšová Eva, Hvozdíková Mária Mgr.,

Kostrejová Stela Mgr., Lehončáková Mária Mgr., Leškaničová Mária Mgr., Marcinová Blažena Bc., Šimková Mária,Tokarčíková Marta Bc.

 

Strunové oddelenie: husle, gitara, cimbal


Begala Juraj, Borovská Klára, Svoboda Jindřich, Šoška Július, Kostrejová Stela Mgr., Slabý Jiři, Hajduk Martin

 

Dychové oddelenie: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet,

 

Slabý Jiři, Svoboda Jindřich, Šoška Július

 

Spev:

 

Šimková Mária, Kukľová Martina

 

Bicie:

 Lorinc Michal

 

Výtvarný odbor:

 

 Kolesárová Katarína Mgr.

 

 

Tanečný odbor:

 

Topoľovský Jozef,Kavalcová Dana Mgr.art.

 

Literárno-dramatický odbor:

 

Kutná Katarína Mgr.

 

Prevádzkoví pracovníci školy:

 

Černáková Agnesa - administratívna pracovníčka

Reváková Alžbeta - upratovačka

Šlechtová Katarína - upratovačka

 

 

email: zussecovce@slovanet.sk