Choď na obsah Choď na menu
 


Hudobný odbor ponúka možnosti hry v týchto hudobných zoskupeniach : 

 

- MAGNET- hudobná skupina starších žiakov  

- BONUS - hudobná skupina mladších žiakov 

- CREDO - komorný súbor sakrálnej hudby

- MUSICA VIOLINI - sláčikový súbor

- DETSKÁ PARCHOVIANKA - folklórny súbor 

 

 

Magnet.hudobná skupina starších žiakov

 

    Skupina Magnet pôsobí pri ZUŠ  od roku 1990. Najprv to bola doprovodná skupina ku školskému speváckemu zboru, tvorená zväčša učiteľmi ZUŠ. Hrala repertoár súboru Prešovčatá. Neskôr sa skupina osamostatnila, ostali v nej iba žiaci a repertoárovo sa orientovala na piesne Pavla Hammela. Od roku 1998 hrá výlučne vlastnú tvorbu. Skupinu vedie od jej vzniku po súčasnosť učiteľ školy Juraj Begala, ktorý je autorom hudby a textov piesní. Okrem nižšie spomínaných akcií  Magnet účinkuje na koncertoch ZUŠ, v meste a okrese, na základných a stredných školách v meste a okolí.

 

 

Credo.komorný súbor sakrálnych skladieb

 

Súbor bol založený v roku 1995 počtom 7 členov vedúca súboru bola Eva Hegedüšová.

Od roku 2002 prevzal vedenie komorného súboru učiteľ ZUŠ Ing. Ján Buzinkai.

 

 

 

DETSKÁ PARCHOVIANKA - folklórny súbor

 

V školskom roku 2009/2010 začal svoju činnosť folklórny súbor Detská Parchovianka. Členmi súboru sú žiaci tanečného odboru na pobočke ZUŠ v Parchovanoch a žiaci hudobného odboru školy. Súbor prezentuje autentické piesne a tance regiónu - obce Parchovany a blízkeho okolia. Spoločne sa tak vytvárajú zaujímavé hudobno-tanečné folklórne pásma. Súbor pracuje pod vedením  Mgr.art.Dany  Kavalcovej a Jozefa Topoľovského, o hudobnú zložku sa starajú Klára Borovská  a Mgr. Mária Hvozdíková.